NTF Öst

Filmer för ökad trafiksäkerhet

Vi är en idéburen och oberoende trafiksäkerhetsorganisation som utan vinstintresse arbetar för en säkrare trafik i Uppsala län, Stockholms län och på Gotland – självfallet med nollvisionen som ledstjärna.

Vårt syfte med denna webbplats är att tillgängliggöra våra filmer för ökad trafiksäkerhet. Läs gärna mer om, och se filmerna för bilister, cyklister och gående.

Alla filmer är fria att använda oavsett sammanhang. Ju fler vi är som ”lever som filmerna lär” – och som hjälps åt att sprida dem – desto säkrare kan vi alla vara i trafiken. Den blir dessutom mycket trevligare att vistas i.

För övrig information om trafiksäkerhet, och om verksamheten inom NTF-förbunden – se www.ntf.se.

”Vi är alla bara människor.
Ibland gör vi misstag.
Räkna därför alltid med det oväntade i trafiken.”