Bilist för säkrare medtrafikanter

Här kan du läsa om och se våra filmer som vänder sig särskilt till bilister. Vårt syfte med filmerna är i första hand att de ska bidra till ökad säkerhet för oskyddade – aktiva! – trafikanter såsom cyklister och gående. Vi tar upp frågor som:

  • Riskerna för allvarliga personskador vid olyckor med cyklister, gående och andra aktiva trafikanter.
  • Betydelsen av rätt mind set för att minska risken att orsaka allvarliga olyckor och därmed bidra till ökad trafiksäkerhet.
  • Hur viktigt det är att vara en god förebild i trafiken som bilist.
  • Att tänka: även när andra gör fel, kan vi själva välja att göra rätt.
  • De risker som finns med att som bilist ha bristande uppmärksamhet under färden.
  • Särskilt farliga möten mellan bilist och cyklist: cykelpassage innan en rondell, högersväng över cykelfält med mera.
  • Att en stor andel av alla olyckor där bilförare är vållande beror på bristande uppmärksamhet och/eller bristande riskmedvetenhet.

Dela gärna även filmerna vidare till anhöriga, vänner och kollegor. Alla filmer är fria att använda – såväl vid utbildning som för varje annat sammanhang syftande till att öka trafikkunskapen och säkerheten. Se gärna också våra filmer för cyklister och för gående.

24 Farliga vanliga Fel bakom ratten – tema bristande riskmedvetenhet
En stor andel av alla olyckor där bilförare är vållande beror på Bristande Riskmedvetenhet. I denna film åskådliggör vi 24 farliga orsaker till att man helt i onödan allvarligt riskerar att åsamka såväl sig själv som medtrafikanter livsfarligt krockvåld.
13 Farliga möten mellan bilist och cyklist
När bilister kör på cyklister, ofta med svåra personskador som följd, sker det vanligen i vissa specifika trafiksituationer. Om man – bakom ratten – vill göra sitt yttersta för att undvika att bli inblandad i en sådan fasansfull, och för cyklisten livsfarlig, händelse bör man således vara särskilt uppmärksam vid dessa situationer. Se vår kortfilm så vet du vilka vi avser.
Bakom ratten för Livet
Många gående, cyklister och andra aktiva trafikanter blir påkörda av bilar och tunga fordon, ofta med mycket svåra skador och ibland även dödsfall som följd. I de allra flesta fall hade olyckan antingen inte ens inträffat, eller resulterat i bara lindriga skador – om bara föraren i det farliga fordonet valt rätt körsätt. Det handlar mycket om att ha rätt ”mind set” – se filmen så förstår du vad vi menar.
11 Farliga vanliga fel bakom ratten – Tema distraktion
En betydande andel av alla olyckor med bilister inblandade beror på bristande uppmärksamhet på trafiken. Det är mycket vanligt att man bakom ratten låter sig distraheras så allvarligt att man inte har en chans att reagera tillräckligt snabbt om något oväntat plötsligt inträffar. I denna korta men dramatiska film åskådliggör vi 11 vanliga orsaker till att man helt i onödan allvarligt riskerar att åsamka såväl sig själv som sina medtrafikanter livsfarligt krockvåld.
22 farliga fel bakom ratten – Tema riskmedvetenhet
En stor andel av alla olyckor där bilförare är vållande beror på bristande riskmedvetenhet. I denna film åskådliggör vi 22 farliga orsaker till att man helt i onödan allvarligt riskerar att åsamka såväl sig själv som medtrafikanterna – inte minst de oskyddade – aktiva! – livsfarligt krockvåld.