För säkrare cykling

Inom NTF Öst vill vi bidra till ökad trafiksäkerhet för cyklister och elsparkcyklister. Därför har vi gjort filmer som fokuserar på hur du ska kunna cykla mer trafiksäkert. Vi tar upp frågor som:

 • Hur ska en cykel utrustas för att motsvara lagkraven?
 • Var cyklar man?
 • Gäller högerregeln för cyklister?
 • Vilka skyldigheter har cyklister i trafiken?
 • Finns det någon som har rättigheter i trafiken?
 • Vad betyder att lämna företräde?
 • Vad betyder trafikskyltarna egentligen?
 • Vad är skillnaden mellan cykelpassager och cykelöverfarter?
 • Hur bör man som cyklist bete sig vid en vänstersväng?
 • Vad göra när man känner sig osäker på vilka regler som gäller?
 • Hur skyddar man sig bäst mot oväntade farliga händelser?
 • Vilka trafikregler gäller när man kör elsparkcykel?
 • ”Cykelskolbuss” (ibland kallat ”cykeltåg” – kan det vara något!?

Se filmerna själv, och dela även gärna vidare dem till anhöriga, vänner och kollegor i alla åldrar. Vi bedömer att äldre tonåringar kan ha stor behållning av att själva se filmerna, medan yngre barn och ungdomar med fördel kan se filmerna tillsammans med t.ex. föräldrar eller lärare – lämpligen för uppföljande samtal kring de olika viktiga situationerna i dem.

Filmerna är fria att använda vid såväl trafikundervisning som i andra sammanhang. Se gärna också våra filmer för bilister och för gående. Läs också gärna på Transportstyrelsens webbplats om de trafikregler som gäller för cyklister.

13 Farliga möten mellan cyklist och bilist
När cyklister och bilister krockar, ofta med svåra personskador som följd, sker det vanligen i vissa specifika trafiksituationer. Om man som cyklist vill göra sitt yttersta för att undvika att bli inblandad i en sådan fasansfull, och ofta livsfarlig, händelse bör man således vara särskilt uppmärksam vid dessa situationer. Se vår kortfilm så vet du vilka vi avser.
Vad betyder egentligen trafikskylten?
Många av oss som cyklar eller åker elsparkcykel är inte helt säkra på alla trafikregler. Vi har därför gjort denna kortfilm för att ge möjlighet att snabbt få koll på vad de viktigaste trafikskyltarna betyder.
ABC för cyklister – del 1
Hur ska en cykel vara utrustad för att motsvara lagkraven? Var och hur cyklar man, och när? Hur bete sig vid svängar, och vid möten? Hur undvika olyckor? En hel del sådant viktigt har du bra koll på efter att ha sett denna film.
ABC för cyklister – del 2
Vi går i denna film igenom begrepp som högerregeln, skyldigheter, rättigheter, och företräde – vilka allihop är mycket viktiga att ha bra koll på som säker cyklist.
ABC för cyklister – del 3
Vi går igenom olika typer av cykelpassager och vad som gäller vid dessa, liksom motsvarande för cykelöverfarter. Vi tar även upp andra exempel på viktiga ”konfliktpunkter” i trafiken.
ABC för cyklister – del 4
Som cyklist kan man ibland hamna i situationer där man kan känna osäkerhet kring vilka regler som egentligen gäller, och hur man då bör bete sig. I trafiken kan alltid det oväntade inträffa, vilket som oskyddad trafikant är särskilt viktigt att försöka gardera sig emot. Om sådant och ett antal goda råd om hur man bör tänka, och agera i olika särskilt känsliga trafiksituationer handlar denna film.
ABC för elsparkcyklister
Vilka regler gäller, och vad bör man särskilt tänka på när man kör elsparkcykel? Det får du svar på om du ser denna film. Se även kortfilmerna vi gjort på det bredare temat ABC för cyklister (här ovan) – nästan allt i dem gäller även elsparkcyklister.
Låt Cykelskolbussen ersätta trafikkaoset!
Vid åtskilliga grundskolor råder under morgonen trafikkaos med bristande säkerhet när många barn lämnas med bil. Med stor inspiration från irländska Galway vill vi med denna film uppmuntra startande av ”cykelskolbussar”, som utifrån flera viktiga aspekter är ett mycket bättre alternativ än bilskjutsning. Se den så förstår du varför!

Missa inte våra filmer för bilister och för gående.