NTF Öst – för ökad trafiksäkerhet

NTF Öst är en idéburen och oberoende trafiksäkerhetsorganisation som utan vinstintresse arbetar för en säkrare trafik i Uppsala län, Stockholms län och på Gotland – med sammanlagt nära 3 miljoner invånare fördelade på 35 kommuner.

Vi försöker nå fram till såväl enskilda medborgare/trafikanter som olika trafikantgrupper med information, argument och andra verktyg för ett säkrare beteende. Vårt huvudsakliga fokus ligger på att öka trafiksäkerheten för gående, cyklister och andra aktiva (”oskyddade”) trafikanter.

Vi försöker också i olika sammanhang påverka systemansvariga – i första hand kommuner och Trafikverket – att prioritera trafiksäkerhet, även i det fallet inte minst för aktiva trafikanter. 

Vår ledstjärna är nollvisionen – innebärande att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken.

Vi är bara två anställda, Anna Rönnle (Gotland) och Malte Burwick (Uppsala län och Stockholms län), men har ändå ambitionen att via webbens mångfald av kanaler kunna nå alla transportalstrande företag och organisationer, liksom miljontals trafikanter.

Vi producerar på ett mycket kostnadseffektivt sätt, med stor hjälp av verktyget Storykit, egna filmer med viktiga budskap, som vi ger stor spridning genom bl.a. marknadsföring på sociala medier. Vår förhoppning är att de ska bidra till viktig kunskap och nya insikter hos riktigt många människor – för ett i genomsnitt säkrare beteende i trafiken. Vi räknar redan, sedan starten för satsningen på webbaserad kommunikation i juni 2020, antalet videovisningar i sjusiffriga tal.

Besök oss gärna även på Facebook och Linkedin – följ vårt arbete för säkrare trafik!