För säkrare fotgängare

Inom NTF Öst vill vi bidra till ökad trafiksäkerhet för gående och andra aktiva (”oskyddade”), särskilt sårbara, trafikanter. Vi har hittills producerat två kortfilmer särskilt riktade till fotgängare.

Den ena filmen, 4 minuter lång, går igenom ett antal vanliga fel – i vissa fall lagbrott, i andra ”bara” olämpliga beteenden – som ibland leder till, eller bidrar till onödiga olyckor med allvarliga konsekvenser. Den andra är en mycket kort film om synbarhet – med syftet att på ett effektivt sätt visuellt tydliggöra hur farligt det kan vara i trafiken i mörker utan att synas ordentligt.

Se filmerna själv, och dela även gärna vidare dem till anhöriga, vänner och kollegor i alla åldrar. Vi bedömer att äldre tonåringar kan ha stor behållning av att själva se filmerna, medan yngre barn och ungdomar med fördel kan se filmerna tillsammans med t.ex. föräldrar eller lärare – lämpligen för uppföljande samtal kring de olika viktiga situationerna i dem.

Filmerna är också fria att använda vid såväl trafikundervisning som i andra sammanhang. Se gärna också våra filmer för cyklister och bilister. Läs gärna också på Transportstyrelsens webbplats om trafikreglerna för gående.

19 Farliga vanliga Fel av Fotgängare
Fotgängare är kraftigt överrepresenterade i statistiken över allvarligt skadade i trafiken. Utan skydd är vi extra sårbara. I denna film går vi igenom ett antal mer eller mindre vanliga beteenden som ibland leder till, eller bidrar till att olyckor med allvarliga följder inträffar.
Den billigaste livförsäkringenlivräddaren
Ja, REFLEXEN är verkligen det. I mörker förvandlas vi lätt till mörka skuggor, i praktiken ofta helt osynliga – något denna spännande kortkorta film tydligt illustrerar.